ÿ 김ӽr>

Generální sponzor


Logo MXmoto

Hlavní sponzor


Logo Svijany

Kovo Mazánek

Sponzor


Logo robby_bubble

Logo Slako

Logo Trevos

Logo Stránský a Petržík

Logo LUSTI

Logo Skaloud

MRP

Logo Koucky_Farsky

Logo krejsa

Logo Penicka

Logo Duleba Pneu

Podporujeme


Logo Dobrý anděl

Propozice – MOTOCROSS CUP - 2023


Motokrosové závody pro všechny!

Kategorie: 50ccm, 65ccm, 85ccm, veterán do 50 let, veterán nad 50 let, MX2 hobby, MX2 elite, MX1 hobby, MX1 elite

Startovné a podmínky účasti v závodě:

Startovné na jeden závod činí 800 Kč pro všechny kategorie. Pokud bude chtít jezdec jet další kategorii, tak za ní zaplatí 200 Kč, ale nemá nárok na body – pojede mimo pořadí. Pokud bude chtít mít nárok na body a vyhlášení, zaplatí za další kategorii 800 Kč. Pojištění proti třetí osobě činí 300 Kč na celý ročník seriálu, od 1.září je částka snížena na 200 Kč. Administrativní kontrola bude probíhat v den závodu od 7:00 maximálně do 8:15

Organizace dne:

administrativní kontrola: 7:00 - 8:15

rozprava: 8:15

tréninky: 8:30 | 1. rozjíždky: 12:15

pořadí kategorií: MX2, 50 a 65 ccm, 85 ccm, veterán, MX1

Licence:

Každý účastník je povinen mít licenci (ČAM / AČR / licence Slovenské federace nebo jinou vydanou v EU nebo vydanou federací patřící pod IMBA). Formulář pro vystavení celoroční licence ČAM naleznete ZDE. O vystavení licence můžete požádat přímo na závodě (nutný lékařský posudek) nebo předem pomocí pošty. Licence stojí 700 Kč.

Postup pro žádost pomocí pošty (možno do 15. února 2020):

Naskenovanou žádost pošlete na email info@motocrosscup.cz s předmětem „licence“ a následně Vám budou poslány další instrukce ohledně písemného zaslání a provedení platby.

Písemně licence zasílejte na adresu: Pavel Penicka, Zelechy 4, Lomnice nad Popelkou 512 51

O vystavení licence můžete také požádat u administrativní kontroly při každém závodu.

Bezpečnost:

Každý účastník závodů a celého seriálu MOTOCROSS CUP je povinen dodržovat pokyny organizátora a traťových komisařů. Každý účastník vstupuje do prostoru závodu na vlastní nebezpečí a zodpovídá za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodě

Finanční odměny:

Pokud přijede více jak 150 jezdců na jednotlivý závod, budou rozdány finanční odměny pro první tři v kategorii, kde zároveň musí startovat alespoň 20 jezdců. Finanční odměna dosahuje následujících hodnot

1. místo: 600 Kč, 2. místo: 300 Kč, 3. místo: 200 Kč

FIRST LAP bude vyhlášen, pokud přijede na jednotlivý závod alespoň 100 jezdců. Kdo vyhraje ve své kategorii první kolo první jízdy, dostane odměnu 200 Kč. Platí pro všechny kategorie, ve kterých startuje minimálně 10 jezdců.

Seriál spolupracuje s nadací Dobrý anděl, jezdci budou moci přispět organizaci do boxu u přejímky. Motocross CUP přispěje na každém závodě finanční částku: 1000 Kč (1-100 jezdců), 1500 Kč (101-120 jezdců), 2000 Kč (121 jezdců a více)

Další odměny:

Veškeré pravomoce na rozdávání dalších cen, poháru a jiných věcí si nárokuje pořadatel. Na každých závodech bude náhodným člověk vylosován z klobouku jeden výherce, kterému vyplatíme startovné v hodnotě 600 Kč zpět – Cash BACK. Losování bude probíhat po vyhlašování vítězů, kdo se vyhlašování nezúčastní, ztrácí nárok na výhru.

Celkové vyhlášení:

Nárok na celkové vyhlášení má jezdec, který odjel alespoň 3 závody. Pokud jezdec skončí v TOP6 celkových výsledků, ale nemá splněnou podmínku 3 závodů, nemá nárok na vyhlášení a na jeho místo se posouvá následující v pořadí.

Registrace:

Jezdec se přihlašuje do závodu na webu. Přihlásit se do závodu je možno během administrativní kontroly. Každý jezdec má své číslo, na které mu jsou přičítány body z jednotlivých závodů. Každý jezdec registrací potvrzuje to, že je seznámen se sportovními řády, propozicemi a dalšími regulemi, které jsou vyvěšeny na oficiální tabuli. Pro rok 2020 bychom jeli s časomírou, kde výsledky, jak závodníci momentálně jedou, budou vidět na světelné tabuli a každý závodník bude mít na sobě a motocyklu nalepené dva chipy. Jeden chip bude umístěn na štítu helmy, a druhy chip bude umístěn na motocyklu - přední tabulce. Časomíra je momentálně testována.

Kategorie

50ccm - Bez rozdílu licencí.


65ccm - Bez rozdílů licencí. Tyto dvě kategorie (50ccm a 65ccm) budou jezdit spolu, ale vyhlašované zvlášť.


85ccm a 150ccm-4T - Bez rozdílů licencí.


Veterán do 50 let - Kategorie veterán do 50 let je určena pro ročníky 1971 – 1980. Licenční pravidla pro tuto kategorii – *1


Veterán nad 50 let - Kategorie veterán nad 50 let je určena pro ročníky 1970 a starší. Obě kategorie veteránů budou jezdit společně, pokud nebude do každé kategorie přihlášeno minimálně 20 jezdců nebo celkový počet přesáhne 40 startujících. Bodování a vyhlašování těchto kategorií bude rozdělené.


MX2 hobby (125ccm-2T až 250ccm-4T)- Licenční pravidla pro tuto kategorii – *1, *2


MX2 elite (125ccm-2T až 250ccm-4T) - Bez rozdílu licencí – *2


MX1 hobby (250ccm-2T až 450ccm-4T)- Licenční pravidla pro tuto kategorii – *1, *2


MX1 elite (250ccm-2T až 450ccm-4T)- Bez rozdílu licencí – *2


*1 - jezdci s licencí "H". Ve třídě Hobby nesmí startovat jezdec s licencí AČR (A, B), ČSMS (A, B) nebo jiných národních federací. Licence "C" a "enduro B" bude posuzována jako licence HOBBY, licence M je rovněž považována jako hobby.

*2 - kategorie hobby a elite budou jezdit společně, pokud nebude do každé kategorie přihlášeno minimálně 20 jezdců nebo celkový počet přesáhne 40 startujících. Bodování a vyhlašování těchto kategorií bude rozdělené a každá kategorie bude vyhlášena do 6 místa.

!!! Důležité !!

Kategorie MX2 První tři vítězové závodu MX2 hobby automaticky přecházejí do kategorie MX2 elite. V kategorii MX2 elite zůstávají první tři vítězové, ostatní se mohou libovolně rozhodnout zda zůstanou v této kategorii, nebo se zařadí zpět do kategorie MX2 hobby.

Kategorie MX1 První tři vítězové závodu MX1 hobby automaticky přecházejí do kategorie MX1 elite. V kategorii MX1 elite zůstávají první tři vítězové, ostatní se mohou libovolně rozhodnout, zda zůstanou v této kategorii, nebo se zařadí zpět do kategorie MX1 hobby

Pokud by některý z jezdců z kategorie hobby chtěl jet v kategorii elite je to možné na jeho žádost.

Tréninky:

Každý může jet trénink pouze v kategorii, ve které je přihlášen. Pokud se bude chtít svézt déle, tak mu to bude umožněno po domluvě s ředitelem závodu v kategorii ellite.

Závod

Každá kategorie absolvuje trénink, kvalifikaci formou rozjížďky, pokud bude použita časomíra, budou se jezdci řadit dle nejrychlejšího kola, které absolvovali v druhém tréninku. Dále budou dvě bodované jízdy. Orientační časový harmonogram bude k dispozici na každém závodě, trénink začíná v 8:30.

Každý jezdec musí objet alespoň jedno kolo, aby mu byly uznané body dané rozjížďky.

Časy jízd:

Tréninky a kvalifikace se jedou 10 minut, 1. a 2. jízdy u kategorie 50 ccm a 65ccm rovněž 10 minut + 1 kolo, ostatní kategorie 15 minut + 1 kolo.

Body a vyhlášení výsledků:

Body budou rozdělovány následovně:

1. místo: 45 bodů, 2. místo 40 bodů, 3. místo 35 bodů, 4. místo 32 bodů, 5. místo 30 bodů, 6. místo 28 bodů, 7. místo 26 bodů a následovná místa vždy o bod méně až k jednomu bodu. Pokud jezdec odstartuje do závodu tak má nárok na body i když nedojede do cíle.

Vyhlášení výsledků bude probíhat ihned po skončení závodů.

Startovní čísla:

Každému jezdci je uděleno startovní číslo. Toto číslo musí být dobře viditelné na motorce, jak na přední tabulce, tak i na obou bočních. Povinností každého jezdce je, aby toto číslo měl umístěné také na svých zádech. Pokud bude nějaký z těchto bodů nedodržen a dojde k špatnému vyhodnocení výsledků díky těmto okolnostem, jezdec nemá právo na přehodnocení výsledků.

Rezervace startovního čísla bude platit do třetího závodu. Pokud někdo nedorazí na druhé a třetí závody jeho číslo je automaticky uvolněno pro další jezdce.

Zrušení závodu:

Ředitel závodu má právo rozhodnout o zrušení závodů, pokud do něj vstoupí třetí moc (povětrnostní podmínky, bouřky, krupobití, atd.). O právu na vrácení startovného rozhoduje pouze ředitel závodu.

Technická kontrola:

Technická kontrola bude probíhat namátkově v čekacím prostoru.

Média:

Každý účastník svým vstupem do areálu souhlasí s tím, že může být vyfocen či natočen a tento materiál může být využitý ke komerčním účelům.

Závěrečné ustanovení:

Organizátor závodu si vyhrazuje právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců daného závodu. Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora závodu.

Kontakt

info@motocrosscup.cz | +420 723 173 145 nebo 725 415 83


Na vaší účast v seriálu MOTOCROSS CUP se těší ředitel závodu Ing. Pěnička Pavel Ph.D. + realizační team