Generální sponzor


Logo MXmoto

Hlavní sponzor


Logo Svijany

Kovo Mazánek

Sponzor


Logo Speed Sixtyone

Logo Slako

Logo Trevos

Logo Stránský a Petržík

Logo LUSTI

Logo Skaloud

Logo TekoTrans

Logo Podkrkonošká uzenina

Logo UNIVOK

Logo stopdirt

Logo Duleba Pneu

MRP

Logo Koucky_Farsky

Logo krejsa

Logo casa_de_piedra

Logo Penicka

Logo Duleba Pneu

Podporujeme


Logo Dobrý anděl

Propozice - MOTOCROSSCUP - 2014


Administrativn kontrola - pokladna: 7:00 - 8:00

Vklad do zvodu: 500,- K
Vklad do zvodu kategorie Pittbike: 400,- K (pittbike hodnocen zvlt)
Pojitn proti tet osob na vechny zvody (plat se v celm serilu pouze jednou): 200 K

Pokud pijede alespo 70 jezdc bude vyhlen first lap v kad kategorii. (Kdo prvn dojede do cle v prvnm kole po startu. Dostane jednorzov 200k) Pokud pijede vce, jak 150 jezdc do zvodu budou rozdny za prvn 3 msta v kad kategorii, ve kter bude startovat vce, jak 15 jezdc
penn odmna ve vi: 1.msto -1500k, 2.msto -1000k, 3.msto 500k (neplat pro kategorii Pittbike)

Jezdec se zaregistruje pomoc internetovch strnek i zavol na pslun telefonn sla. Je monost se zaregistrovat i na zvodech pi pihlaovn do zvodu. Kadmu jezdci budou pitny body z jednotlivch zvod na jeho startovn slo.Kad jezdec, kter se pihlsil do sportovnho podniku, mus znt sportovn dy, zvltn ustanoven - propozice, kter jsou vyveny na oficiln tabuli. Kad jezdec se me vyjdit k bezpenosti sportovnho podniku u editele zvodu.


Technick kontrola:
me probhat namtkov v ekacm prostoru

editel zvodu rozhodne, zda je hodno odjet zvod, pokud do zvodu, nebo jeho prbhu vstoup tet moc (blesky, povtrnostn podmnky,krupobit a pod.)


Orientan asov harmonogram:
KategorieTrnink (10min)Kvalifikace (10min)1.jzda2.jzdaas jzdy
50ccm a 65ccm8:3010:1012:1514:1510 minut + 1 kolo
85ccm a 150ccm-4t + Pitbike8:4510:2512:3014:3010 minut + 1 kolo
vetern nad 40 let9:0010:4012:4514:4515 minut + 1 kolo
125ccm a 250ccm-4t9:1510:5513:0515:0515 minut + 1 kolo
250ccm a 450ccm-4t9:3011:1013:2515:2515 minut + 1 kolo
licence9:4511:2513:4515:4515 minut + 1 kolo
Ped jzdama po kvalifikaci bude pauza na obd pro traovou obsluhu

Vyhlen vsledk:
Vdy po skonen vech rozjdk v danm termnu zvodu.


Startovn sla:
Rezervace startovnch sel bude platit do druhho zvodu. Pokud nkdo nepijede na druh zvod, jeho slo automaticky propadne a je uvolnno dalmu jezdci.

Tda 50ccm - 65ccm:
Bez rozdlu licenc. Vyhlen a stupn vtz bude mt kad kategorie zvl᚝. Body budou spolen.


Tda 85ccm a 150-4T:
Pro jezdce 85ccm a 150ccm, bez rozdl licenc

Ostatn Tdy:
Pro jezdce bez licence nebo s licenc AM "H". Ve td Hobby nesm startovat jezdec s licenc AR, SMS (A, B) nebo jinch nrodnch federac. Licence "C" bude posuzovna jako licence HOBBY.Tda Licence:
V tto td startuj jezdci s licenc AR, SMS, (A, B), a nebo jinch nrodnch federac. Pokud pijede vce, jak 8 licenc pojedou svoji tdu jinak se zaad mezi jezdce do 500cm. Pro kadou kategorii boudou zvl᚝ vyhleny ceny.


Voln trninky:

!!!!!!! Kad jezdec me trnovat pouze ve td, do kter byl pihlen !!!!!!!

Pokud se bude chtt nkdo svzt dle, po dohod s editelem zvodu me jet trnink s kategori licence.


Startovn sla:
Zle jen na Vs jak sla a podklady si zvolte. Podmnkou je, aby byla dobe iteln. Zdov sla jsou povinn a to dky nepzni poas.

Bodovn v kad kategorii: 1 msto zskv 35 bod, 2 msto 30 bod, 3 msto 25 bod, a dle to jde 22,20,18,16,15,14,13,12.....a k 1 bodu


Dotazy a informace na:

Telefon: +420 723 173 145
E-mail: motocrosscup@seznam.cz

Na va ast v novm serilu motocross cup se t editel zvodu Ing. Pnika Pavel Ph.D. + realizan team


Pro jsem se rozhodl zaloit tento podnik motocrossovch zvod?

U je to 15 let, co jezdm motocross. Projezdil jsem mnoho zvod a vdy jsem byl ohodnocen hodnotnmi dary. Dostvali jsme oleje, dresy a dal rzn vci. Bohuel doba se ale ponkud zmnila a msto toho, aby dnes jezdec dostval vce vc, tak je to bohuel naopak, kdy nedostv za svj vkon tm nic. Rozhodl jsem se proto uspodat zvody ne pro sebe, abych na tom vydlal, ale pro jezdce, kter bych chtl za jejich snahu ohodnotit. Pokud se Vm, jako jezdcm, ale i divkm bude seril lbit, podpote ho svoj nvtvnost pi dalch zvodech. Mou snahou na pt rok bude podpora mladch jezdc junior, ale i talentovanch jezdc z dalch td. Ve zle, kolik lid k nm do serilu pijede a zastn se ho. Se sponzory mme dohodnut njak podmnky, take bude pislben i njak podpora od nich.

Dleit informace: NA VECH TRATCH TOHOTO SERILU BUDOU MVAI, ZAJITN KROPEN, LICENCOVAN STARTR A SANITKA.! ! !

Na konci serilu budou po dlouh odmlce uspodny drustva v Nov Pace pro hobby jezdce. V drustvu se dvma hobby jezdci me jet jedna licence. Pesnj informace budou v prbhu sezny.

Pijete podpoit MOTOCROSS CUP 2013.


Na prvn zvod je nutn s sebou pinst potvrzen o zdravotn zpsobilosti (bez potvrzen nen mon se zvodu zastnit viz piloen formul)!!!!! Pokud mte platnou licenci, nemus jezdec dokldat zdravotn potvrzen (ji pedloil k vystaven licence). Licenci je monost objednat, cena vystaven licence je 500k formule jsou ke staen ZDE.
Pokud chcete vystavit licenci- vyplte formul a zalete na adresu editele zvodu, nebo formul pivezte na prvn zvod a tam ho od Vs vybereme a zajistme vystaven licence. Na druhm zvod Vm, ji bude vydna licence.
Vhoda tto licence - mete se svzt na tratch po cel R, kde je platnost licence AM a AR.
Jednodenn licence je dotovna. Platte pouze jednou pojitn 200k na vechny zvody a startovn 500 (!!!!! nutn zdravotn prohldka !!!!! formul jednodenn licence ke staen ZDE. Formul na zdravotn prohldku ke staen ZDE).